Проекти

ПРОЕКТЪТ „ПОМИСЛИ ПРЕДИ ДА ИЗХВЪРЛИШ“ ДЕМОНСТРИРА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ИНИЦИАТИВАТА НА ЕК „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ ДОБРИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ЙЕРАРХИЯТА НА ОТПАДЪЦИ, ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА И НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ В УЧИЛИЩАТА, КОИТО СА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА.

Copyright © 2010 Miliva Ltd. Website by: Solutions.bg Design by: Ralev.com