Новини

Проектът „Помисли преди да изхвърлиш“ демонстрира добри практики от инициативата на ЕК „Европейска седмица за намаляване на отпадъците“. Основна цел на проекта е чрез изпълнение на тези добри практики, свързани с превенция на отпадъците, организиране на дейности по повторна употреба и образователна програма за повишаване на знанията за рециклиране и йерархията на отпадъци, да се постигне промяна в поведението на участниците в проекта и намаляване на количеството депонирани отпадъци в училищата, които са участват в проекта.

Copyright © 2010 Miliva Ltd. Website by: Solutions.bg Design by: Ralev.com